Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2015

evergreen

September 16 2014

evergreen

September 06 2014

evergreen

August 31 2014

evergreen
evergreen

January 08 2014

evergreen
8810 3386
Reposted fromjestemsloncem jestemsloncem viavith vith

December 28 2013

evergreen
Reposted fromkeepfit keepfit

October 06 2013

evergreen
I'll try hard, I'll try always
but it's a waste of time
it's a waste of time if I can't smile easily
like in the beginning
— yo la tengo, autumn sweater
2998 7c58 500

aiwa-sensei:

iwasjustkidding:

iridescentcatharsis:

macmuffinpro:

picnicinparadise:

HOW DID I NOT KNOW THIS?!

Why do I learn more about math from Tumblr than my 12+ years of formal education????????

No math teacher ever taught me this trick. Got damn.

This is great and all if you know how to subtract things from 100 

image

Reposted fromshintarobot shintarobot viapuella puella

May 04 2013

evergreen
   Lubiłam w nim to, że zawsze starał się spełniać moje oczekiwania, nawet jeżeli nie były jasne – ani dla niego, ani dla
mnie.
— Stephenie Meyer - Intruz
Reposted fromIriss Iriss viapuella puella
evergreen
-Miłość rodzi się powoli. Wymaga czasu.
-Myślę, że czasu może potrzebować miłość do psa albo siostrzeńca. Partnera albo się kocha albo nie.
— El Barco
evergreen
Nie potrafię tego zrozumieć.Tej nieobecności. W jednej minucie jest człowiek, a w drugiej już go nie ma. Najpierw opowiadasz mu wszystko o sobie, o planach jakie masz, zna Cię lepiej niż Ty sam siebie, a potem tak nadzwyczajnej w świecie, nie masz w ogóle do niego dostępu. Stojąc obok Ciebie czujesz, że jest jakiś obcy, a przecież taki nie był, pamiętasz go. Pamiętasz wszystko co z nim związane. Jesteś przesiąknięta wspomnieniami, aż do szpiku kości. Nie możesz pojąc tego dlaczego to wszystko potoczyło się tak, a nie inaczej. Wciąż myślisz ,że to jest jakiś głupi żart, że on niebawem wróci ,że to wszystko się skończy i okaże jednym wielkim nieporozumieniem.
Reposted fromnezavisan nezavisan viapuella puella

March 09 2013

evergreen
People ask me why I have 'no time' tattooed on my inner arm. I was on the bus to Brighton when it hit me, M83 shuffled to my ipod desperately screaming 'no time',. I suddenly had this terrible vision in front of m eyes. Me, being too old to do things I've always wanted to do. To love recklessly, stupidly and childishly; to discover and travel the world, to LIVE. I suddenly saw my grandpa dying again and telling me to live and enjoy my life to the fullest, cause there's simply no time to overthink stuff, to not to do whatever you feel like doing. Make mistakes, jump, drink, read, listen, feel, love, learn, be patient, laugh, appreciate, travel, dream, risk, discover and do better. Cause there is NO TIME.

February 26 2013

evergreen
9627 a87c
Reposted fromursa-major ursa-major viakeepfit keepfit

February 25 2013

evergreen
People break my heart and so I break hearts too. It's all fun and games until you realize people actually suffer because of you as much as you do, because of that one person you truly love and care about. Maybe I'm just a bad person. 

February 19 2013

evergreen
I love you. I love you. I love you, love you, love you. I am sure! 

February 13 2013

evergreen
you're like the waves in the ocean, running away and coming back. every time you were gone, I knew you would end up on the shore with me anyway. but now, now there is no shore anymore. i suppose geologists would call it scouring. i gave you all and you took it all from me. you took everything that was good and just dissolved it. it's gone. suddenly i feel nothing, i feel empty. i'm not happy and i'm not sad. i just am. let me be. 
evergreen
Trzeba umieć zauważyć, kiedy jakiś etap życia dobiega końca. Zakończyć cykl, zatrzasnąć drzwi, zamknąć rozdział – nieważne, jak to nazwiemy, ważne, żeby zostawić za sobą to, co już minęło.
— Nie przepadam za Paulo, ale z tym zupelnie sie zgadzam.

February 01 2013

evergreen
‎[...] przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu.
— J. Cortázar "Gra w klasy"
Reposted fromlubiepowidla lubiepowidla viacinnamomum cinnamomum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl